Office Bearers

Meet Our Members

Dr. Ayushree Deshmukh

Dr. Vitthalrao Dandge

Dr. Anju Mehrotra Kadu

Mr. Pramod Kathale

Mr. Rajesh Janbade

Mr. Sadanand Choudhari

Meet EC Members

Mrs. Purnima Chavhan

Dr. Deepak
Goel

Mr. Saurabh Rathkanthiwar

Mr. Vishal
Somyani

Adv. Shushit
Soni

Mr. Prashant Choudhari

Mr. Pawan
Mahajan